U caminu muntagnolu  

U caminu muntagnolu
Invited: Paul Leclerc, basse, polyphoniste

Jean-Pierre Giorgetti, tenor
Roland Ferrandi, cetera, guitar
Catherine Pacheu, viola

VOL MM 131

Price for one CD : 8.90 €


Listen all tracks :

Track, Title Listen Caddy
01. Le lion de Roccapina (3:26) 0.49
02. Furtunatu (3:53) 0.49
03. Mauresca (2:20) 0.49
04. Muntagnera (composition Jean Claude Acquaviva) (3:52) 0.59
05. Baddu a rievula (2:28) 0.49
06. Ad amore (3:01) 0.49
07. Golu (composition Feli) (4:26) 0.59
08. Lamentu di J. Camellu (3:57) 0.49
09. Bal sartenais (2:18) 0.49
10. Lorme sanguine (4:31) 0.49
11. Lettera a mamma (3:55) 0.49
12. Malcunciliu (composition Jean Paul Poletti) (4:12) 0.59
13. Girandulla (1:58) 0.49
14. Serinatu (2:49) 0.49
15. Ormai per la macchia (6:11) 0.49

Total Time 53:27